Training Leer je eindgebruiker kennen

Deze workshop is voor iedereen die wil weten hoe je burger- en gedragsperspectief mee kunt nemen in beleidsvorming. We kijken door de lens van gedragswetenschappen en staan stil bij de basisbehoeften en weerstanden bij mensen. 

Dit alles geeft handvatten voor praktijkgericht werken: van in gesprek gaan met de eindgebruiker tot de vertaalslag naar concrete beleidsmogelijkheden. Er zijn twee uitvoeringen, op 8 en 28 mei, op locatie in de Resident. 

Voor praktische informatie en inschrijving, zie het Opleidingspaspoort. Schrijf je in en meld je vervolgens aan voor de uitvoering van jouw keuze.
 

Let op! Alle leeractiviteiten, aangeboden in het opleidingspaspoort zijn centraal gefinancierd. Als je niet tijdig annuleert, worden onnodig kosten gemaakt. Lees meer over de annulerings- en gebruikersvoorwaarden