Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Daarnaast moeten overheidssites in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring aangeven in hoeverre ze voldoen aan deze standaard. 

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) deze website op toegankelijkheid. Zowel functioneel-technische als redactioneel. In juli 2024 is de toegankelijkheid van deze website voor het laatst onderzocht. Er zijn in dit onderzoek geen afwijkingen gevonden. De website heeft een A-status. 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.leerenontwikkelplein.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met het Leer- en Ontwikkelplein.