Startbijeenkomst Vak van Beleidsambtenaar

Wil je als startende beleidsmedewerker meer leren over het vak van beleidsambtenaar? De leergang Vak van Beleidsambtenaar is uitgebreid!

Naast de facultatieve, inhoudelijke modules over het beantwoorden van Kamervragen, de voorbereiding van een Kamerdebat en hoe de rijksfinanciën georganiseerd zijn, zijn er ook vaste momenten waarop je als groep bij elkaar komt. Dit gebeurt tijdens de start-, tussen-, en slotbijeenkomst. Je gaat aan de slag met je leerdoelen en leert elkaar beter kennen. Ook deel je ervaringen en leer je van elkaar tijdens de vaste intervisiemomenten. En… je krijgt een rondleiding door de Tweede Kamer, zodat je gevoel krijgt voor de politieke dynamiek. Op 24 juni 2024 is de startbijeenkomst op locatie in de Resident.

Voor praktische informatie en inschrijving, zie het Opleidingspaspoort. Schrijf je in en meld je vervolgens aan voor de uitvoering/het event

Let op! Alle leeractiviteiten, aangeboden in het opleidingspaspoort zijn centraal gefinancierd. Als je niet tijdig annuleert, worden onnodig kosten gemaakt. Lees meer over de annulerings- en gebruikersvoorwaarden