Lunchbijeenkomst met Paul ’t Hart: hoop, lef en trots in ambtelijk vakmanschap

Hoop, lef en trots in ambtelijk vakmanschap. Dit was het thema van de interactieve lunchbijeenkomst met Paul ’t Hart, Hoogleraar bestuurskunde.  Het Leer- en Ontwikkelplein organiseerde de bijeenkomst, vanwege haar 10-jarig bestaan en als aftrap van de Zinvolle Zomer 2024! 

Paul 't Hart: ‘Trots kost weinig, maar levert veel op’.

Trots uitstralen

Het was een inspirerende lunchlezing waarin Paul dieper inging op de drie thema’s: trots uitstralen, lef tonen (moed) en hoop geven. Vooral het thema trots vertelde Paul vol passie over. 'We zien veel voorbeelden van slecht bestuur, maar we moeten dit niet te groot maken. Er zijn namelijk ook genoeg voorbeelden van goed bestuur. De Nederlandse overheid laat het niet en masse afweten. We moeten onszelf alleen de vraag stellen, hoe zijn deze goede voorbeelden tot stand gekomen en hoe kunnen we hiervan leren?'
Door de zaal met elkaar te laten praten over trots en eigen goede voorbeelden, werd zichtbaar dat ook er ook in deze zaal genoeg inspirerende en positieve voorbeelden te vinden waren. De boodschap van Paul: ‘Trots kost weinig, maar levert veel op’. 
 

Paul 't Hart
Beeld: Martijn Beekman fotografie

Moed

Ook zoomde Paul in op het thema ‘lef tonen’, oftewel moedig zijn wanneer het moet. Moed is afhankelijk van meerdere factoren, zoals innerlijke overtuiging en sociale steun. Maar ook een gevoel van onafhankelijkheid, hoe ga je hiermee om als ambtenaar en hoe spreek je tegen, omhoog? Paul stelde SG VWS, Siebe Riedstra en SG SZW, Marieke van Wallenburg, deze vraag. Hoe organiseren zij tegenspraak? Vaak door een voorgesprek te hebben en kritiek één op één te bespreken. Een ander beslissende factor voor moed is sociale steun, want alleen lukt het niet.
 

Hoop

Paul sloot de lezing af met een filmpje van Harvey Milk. Als eerste openlijke gay politicus in de VS gaf hij hoop. Een mooie afsluiting waarbij een bezoeker opmerkte: ‘we gaan vol trots en hoop naar buiten.’

Zinvolle Zomer: afsluitende lunchbijeenkomst

Tijdens de Zinvolle Zomer biedt het LO-Plein een breed opleidingsaanbod aan, waarvan deze lunchbijeenkomst de aftrap was. Op 29 augustus sluit het LO-Plein de Zinvolle Zomer af met een lunchbijeenkomst met Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Aanmelden is niet meer mogelijk.