Overig aanbod OCW, SZW, VWS

Naast het aanbod in het Opleidingspaspoort is er ook ander leer- en ontwikkelaanbod binnen de drie ministeries beschikbaar. Dit aanbod valt niet onder de centrale financiering van het Leer- en Ontwikkelplein, de eventuele kosten komen ten laste van eigen directiebudget. Vraag de financieringsvoorwaarden dan ook altijd na bij je leidinggevende.

Het aanbod per ministerie