Rijksbreed aanbod

Sluit het leer- en ontwikkelaanbod dat speciaal voor jou als medewerker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Volksgezondheid, Welzijn en Sport is samengesteld niet helemaal aan op jouw leerbehoefte? Er is ook een groot aanbod voor alle medewerkers van het Rijk. Daarover lees je op deze pagina meer. 

Deelname aan rijksbrede leeractiviteiten, op de e-learnings van Skillstown/Online Academy na, wordt niet centraal gefinancierd. Dit komt voor rekening van het eigen directiebudget. Wil je graag een rijksbreed traject volgen? Overleg dit dan altijd met je leidinggevende. 

Het rijksbrede aanbod

Naast de leer- en ontwikkelmogelijkheden, die je vindt in het Opleidingspaspoort van OCW, SZW en VWS en binnen het lokale aanbod van die ministeries, zijn er binnen de rijksoverheid tal van andere leeractiviteiten waar je als rijksmedewerker aan deel kunt nemen. Dit aanbod sluit aan op de rijksbrede ontwikkelingen, personeelsbeleid en generieke organisatiedoelen. 

1. Leer-Rijk

Dit is de rijksbrede catalogus met opleidingen en trainingen van de rijksoverheid en is beschikbaar voor de aangesloten organisaties. Via het Leer-Rijk heb je toegang tot de SkillsTown Online Academy. Deze online omgeving biedt e-learnings over verschillende onderwerpen. Ook kun je via dit portaal de fysieke cursus ‘Feedback geven en ontvangen’ volgen.

Aanmelden Leer-Rijk:

Voorwaarde medewerkers OCW, SZW en VWS: Je leidinggevende moet jouw inschrijving goedkeuren. Na inschrijving voor een opleiding via Leer-Rijk ontvangt je leidinggevende hiervan een melding.

2. Lees-Rijk

Lees-Rijk is een platform om boeken, online abonnementen, kranten of tijdschriften te bestellen voor werkgerelateerde zaken. Let op, de kosten hiervoor komen ten laste van het directiebudget. Stem het dus altijd af met je leidinggevende.

3. Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het opleidings-, kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid.

4. Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) biedt verschillende leertrajecten aan voor leidinggevenden vanaf S15. Bekijk het totaalaanbod.

5. Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk)

Het A+O fonds Rijk biedt verschillende eigen leeractiviteiten, het ondersteunt leeractiviteiten en het biedt diverse trainingen aan. 

6. Mindful Rijk

Het expertisecentrum Mindful Rijk geeft mindfulness-based trainingen op organisatie-, team- en individueelniveau.

7. Netwerkacademie Programma Grenzeloos Samenwerken

Het programma Grenzeloos Samenwerken is, in opdracht van het SGO, het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken. Bekijk de verschillende leeractiviteiten van de Netwerkacademie voor opgavegericht werken.

8. Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

O&P Rijk is de hr-dienstverlener van het Rijk. In 8 merken biedt ze diensten op het terrein van organisatie en personeel. Een aantal van die merken hebben hun eigen leeraanbod: 

  1. Advocaten en Adviseurs 
  2. Bedrijfszorg
  3. Inclusiviteit
  4. Loopbaan- en Talentontwikkeling
  5. Organisatieadvies

9. RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)

De RADIO biedt opleidingen op maat en verschillende kennisproducten op het gebied van informatievoorziening, IT en innovatie. 

10. RijksAcademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB)

De RAFEB biedt verschillende opleidingen op het gebied van bedrijfsvoering, inkoop, duurzame inzetbaarheid, financieel management, beleid en geld.

11. Leerhuis Informatiehuishouding

Het Leerhuis Informatiehuishouding is de plek voor informatieprofessionals en rijksmedewerkers om aan de slag te gaan met informatiehuishouding.