Onze dienstverlening

Het doel van het Leer- en Ontwikkelplein is dat de medewerkers van OCW, SZW en VWS zich zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat zij hun werk in dit sociale domein goed kunnen uitvoeren. 

Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat het leer- en ontwikkelaanbod aangesloten blijft op de actualiteiten en werkpraktijk én dat er continu gezocht wordt naar nieuwe kansen om te leren en ontwikkelen. Dat betekent dat we, naast het specifieke aanbod in het Opleidingspaspoort, ook verschillende andere leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden.

Lees meer over het Leer- en Ontwikkelplein op de pagina Over ons.

Begeleiding op de werkvloer

Zo is het via het Leer- en Ontwikkelplein mogelijk dat medewerkers onder begeleiding en met behulp van action learning en learning on the job leren op de werkvloer en in het werk. Samen met collega's precies dat leren en ontwikkelen waar op dat moment behoefte aan is. Opgave- en praktijkgericht werken is hier een mooi voorbeeld van. Een leeradviseur van het Leer- en Ontwikkelplein loopt met een team mee en adviseert het team over mogelijkheden om te leren en reflecteren met als doel opgave- en praktijkgericht werken te bevorderen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van de accounthouders. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Trigueña Pulgar
tpulgar@minszw.nl 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Angela Morsink
amorsink@minszw.nl 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dewi Kanhai 
dkanhai@minszw.nl